AB, “HAYALİMİZ SINIRLARI OLMAYAN TRAKYA” DİYOR!

Çok zor günlerden geçmekteyiz. KKTC’de Talat Rum’a toprak verebileceğimizden söz ediyor. Türkiye’de Erdoğan Suriye Sınırını İsrail’e 44 yıllığına kiralamaya hazırlanıyor. AB ise Trakya’yı istiyor.

 Edirne'ye gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği adına konuşarak, "Hayalimiz, sınırları olmayan Trakya" diyor...

 Trakya Üniversitesi Edirne Yabancı Diller Yüksekokulu'na "Bulgar Buluşma Noktası" açılışı için gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Angel Marin, "Trakya sınırları Avrupa Birliği içerisinde kalmalı" derken ne demek istedi acaba bunu hiç düşündü mü bizim Sayın Yetkili ve ilgili kurumlarımız.

Bu fikir daha öncelerden atılmıştı ortaya. Avrupa Birliğinin, aşırı sağ lideri Jean-Marie Le Pen’ın politikacı kızı Marine Le Pen tarafından dile getirlmişti..

Türkiye’nin AB üyeliğini reddetmesinin ana nedeninin sorulması üzerine Marine Le Pen, “Türkiye, ne coğrafya, ne kültür ne de tarih açısından Avrupalı bir ülkedir. Avrupa’nın sınırları olmalı.” Diyerek zaten AB’nin Trakya’da bittiğini söylemişti.

Böyle bir durumun gerçekleştiğini varsayalım. Trakya AB sınırlarına dâhil edilmiş olsun, yani Bizim Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un Rumeli yakası artık bizim olmaktan çıkacak. Peki, biz o vilayetlerimize nasıl gidip geleceğiz tabii ki vize alarak. Aksi takdirde kaçak muamelesi göreceğiz. Böylece Batı yakası Türkiye’nin Misaksı Milli sınırları içinden çıkarılıp alınıyor. Yani Sevr’e öyle olmazsa böyle bir giriş yapılıyor.

Gelelim Güneydoğu sınırlarımıza. Orayı da İsrail’e 44 yıllığına kiraladık ve İsrail tasını tarağını toplayıp geldi bu topraklara yerleşti. 44 yılın sonunda buradan çıkacağını sanıyorsak çok büyük bir yanılgıya düşüyoruz demektir. İsrail yıllardır Kapadokya bölgesinde kök salmaya başladı bile. Kapadokya da bize ait yerler kaldı mı bilmiyorum. Son durumdan haberim yok. Kapadokya’ya gidişin son ayağı da Suriye sınırının açılmasıydı onu da halletmek üzereyiz, Allahın İzniyle.  Güney doğumuzda İsrail üzerinden ABD ve Kürdistan topraklarına katıldı mı?

Ne kaldı elimizde Kıbrıs’ta varlığını korumaya çalıştığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü. Sayın Talat bu bütünlüğünde kalamayacağının sinyallerini şimdiden vermektedir. Toprakların iade edilmesi KKTC’de vatandaş olmuş binlerce Türkiye kökenli soydaşlarında geri yerlerine dönmesi demek olacaktır. Zaten Birleşmiş milletlerin ve Rum’un elinde adada ne kadar Türkiye kökenlinin kalacağını belirten liste mevcuttur. Bu listeyi Sayın Talat ve Sayın Serdar Denktaş birlikte hazırlayıp sunmuşlardı. Aslında Rum tüm Türkiye kökenlilerin yani onların ve bazı Kıbrıslıların dediği gibi yerleşiklerin tümünün gitmesini istese de şimdilik buna da razı olacaktır. Bir kez başlayınca sonunun geleceğini oda bilmektedir bu teslimiyetçiler sayesinde.

Evet, nüfus oranıyla zaten az olan Kıbrıslı Türk sayısı tamamen aza düşünce de ister istemez azınlık olarak Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin bir parçası değil de azınlığı olmayı kabul edecektir. Toprak verildiğine göre, Rum’un diğer şartları da kabul edilmiş demektir ki Türkiye’nin garantörlüğü de artık yoktur. AB ülkesi olan Kıbrıs’ta AB’nin adaleti söz konusudur. Kısacası Kıbrıs’ta bizim değildir ve Akdeniz’e veda etmek zorunda kalmışızdır.  Deniz yolları kapanmış, misakı milli sınırları parçalanmış bir Türkiye de Atatürk İlke ve devrimlerinden söz etmek mümkün müdür?

İşte Devleti ABD’ye danışarak yönetmenin sonu bu olacaktır. Devleti Atatürk ilke ve devrimlerinin modası geçti artık diyenlerin istekleri doğrultusunda yönetmenin sonucu bu olacaktır. Buna hadi canım o kadar da olmaz artık diyenler de çıkacaktır. Fakat şöyle bir geriye bakmalarını ve Tamamı Yabancı sermayenin eline geçmiş Milli kuruluşlarımızın ne olduğunu görmelerini isterim. Kıbrıs’ta ki kırmızıçizgilerin birden bire nasıl yok olduğunu görmelerini isterim. Yukarıda saydıklarım hemen olacak şeyler değil ama AKP iktidar da kalmaya devam ederse, zaman içinde, Sayın Erdoğan’ın da dediği gibi sindirile sindirile olacak kaçınılması imkansız olaylardır.

2.6.2009

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !